โครงการสนามหลวง

โครงการสนามหลวง ลงพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ประจำพื้นที่คลองหลอด สนามหลวง ราชดำเนิน ทุกวันอังคารและศุกร์ เวลา 13:00 – 18:00 น. ในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นการ ช่วยเหลือเรื่องปัจจัย 4 ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น คือ ยารักษาโรค อาหารการกิน ที่อยู่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม หรือแม้แต่ปัจจัยเสริมเบื้องต้น ที่เร่งด่วน

  • การส่งกลับบ้าน เมื่อผู้รับบริการ มีความพร้อม พูดคุยกับอาสาสมัครแล้วพร้อม อยากกลับพาส่งกลับถึงบ้านทันที สาเหตุที่ต้องพาส่งกลับบ้านคือ ต้องส่งให้ถึงหน้าบ้าน และอย่างน้อยอยู่พูดคุยกับทางบ้านในการดูแลครอบครัว และประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือด้านอาชีพ การดูแล ไม่ให้กลับออกมาอยู่ในที่สาธารณะอีก รวมถึงกิจกรรมที่ส่งไปแล้วกลับไปเยี่ยมอีกครั้งด้วย หรือแม้แต่การประสานงานส่งต่อร่วมกับบ้านมิตรไมตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • ยารักษาโรค บนรถโมบายอิสรชน จะมียาสามัญประจำบ้าน เช่น พารา ยากันยุง แก้ปวด ยานวด เป็นต้น ในการให้บริการกับคนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย มีการทำแผลเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • โครงการฝากข้าวเพื่อเพื่อนในที่สาธารณะ จานละ 25 บาท ต่อคน การเลี้ยงอาหาร ประจำเดือน ทุกเดือนจะมีการเลี้ยงอาหารครั้งใหญ่เหมือนกับการแจกโรงทาน เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ 300-500 คน แล้วแต่งบประมาณในแต่ละเดือน และนอกจากนี้ทุกวันที่ลงพื้นที่ก็จะเลี้ยงอาหารสำหรับคนที่ไม่ได้กินอะไรมาจริง ๆ 1 วัน ไม่เกิน 10 คน ต่อ วันที่ลงพื้นที่รถโมบายอิสรชน
  • ริเริ่มโครงการ เต็นท์เพื่อผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เริ่มที่แรก 10 ครอบครัวที่ใต้สะพาน ปิ่นเกล้า โดยเน้นให้เขานอนอย่างเป็นระเบียบ ในที่สาธารณะ อยู่อย่างสะอาดและปลอดภัย พร้อมกันนี้ก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำงานฟื้นฟู พัฒนาคุณภาพ ชีวิต เมื่อเขาพร้อมก็กลับบ้านหรือพอมีรายได้ก็ทำการเช่าบ้านอยู่รายวันราคาถูก ไม่ต้องมานอนข้างถนน แต่โครงการเต็นท์ จะเน้นในผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะอยู่เป็นที่ เพื่อง่ายต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปทำงาน ฟื้นฟู พัฒนาคุณภาพชีวิต
  • การเปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครลงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ปรับมุมมองทัศนคติสังคมกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ให้สังคมมองเห็นคนเท่ากัน
  • การส่งเสริมอาชีพ เราจะเน้นการพัฒนาที่เมื่อเขาพร้อมที่จะรับการฝึกฝนด้านอาชีพด้วยตัวเขาเอง อาจมีทุนด้านอาชีพช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วม เช่น นิตยสาร บี แม็กกาซีน หรือ บ้านมิตรไมตรี
  • การทำบัตรประชาชน ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ โดยส่วนใหญ่ บัตรประชาชนหาย ชำรุด ไม่กล้าท เพราะแต่งตัวไม่สะอาด ไปแล้วพบสายตามเจ้าที่ที่ดุมา ทำให้เขาไม่อยากไปทำบัตรประชาชน ทางอิสรชน จึงเน้นการคืนบุคคลให้ได้เร็วที่สุดเมื่อพบเจอและพูดคุยกับ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพราะผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หลายคนตายแล้วกลายเป็นศพไร้ญาติ เพราะไม่มีหลักฐานติดตัวสักอย่าง ตายข้างถนน ทำให้เรื่องบัตรประชาชนเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของการคืนสถานะบุคคล
  • โครงการถุงเยี่ยมเพื่อนในที่สาธารณะ เพื่อการเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางมูลนิธิอิสรชนจะมีถุงเยี่ยมเพื่อนในการเข้าไปพูดคุย ทักทาย และนำสวัสดิการเบื้องต้นในถุงเยี่ยมเพื่อน ไปมอบให้ผู้ที่อยู่ในที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อทำความรู้จักและพูดคุย เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อไป1604651_626846120716511_1298256704_nDSCF1368