มูลนิธิอิสรชนในข่าว

1. คุณกับเขาเราเท่ากัน การเริ่มต้นวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธาณะ ประชาไท

http://prachatai.com/journal/2013/11/49565

2. ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ: เพราะเขาคือคนเหมือนเรา  เมื่อ 1 พ.ย. 2556

http://ilaw.or.th/node/2976

3.ว่าด้วยเรื่องผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php?strquey=area_announcement653.htm

4.สำรวจคนเร่ร่อนตกค้าง “ม็อบการเมือง” (ชมคลิป)

http://www.thairath.co.th/content/pol/409475

5.มูลนิธิอิสรชนเผยผลสำรวจผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในกทม.ปี 2556

http://prachatai.com/journal/2014/03/52235