โครงการสื่อสานสร้างสุข (โรงหนังเร่)

แนวความคิดตระเวนฉายหนังผนวกกิจกรรมสนุก ๆ กับเด็ก ๆ ทั่วประเทศ พร้อมห้องสมุดเคลื่อนที่เล็ก ๆ ที่มีทีมงานเดินทางไปด้วยในแต่ละครั้ง 3-7 คน โดยเดินทางไปตามหมู่บ้านเล็ก ๆ โรงเรียนที่ยังมีคนเข้าไปเยี่ยมเยียนไม่มากนัก และกิจกรรมในสถานพินิจ บ้านยอุเบกขาและปรานี เพื่อให้ ทั้งอาสาสมัครและเด็ก ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน เป็นการทำงานในเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่ เพื่อสร้างเกราะป้องกันไม่ให้คนออกมาสู่ที่สาธารณะ เพิ่มมากขึ้น318095_10151258372103300_1419073636_n1 (1)