โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา ตามที่ต่าง ๆ สำนักงานเขต โรงเรียน สถานประกอบการ พื้นที่หลักก็สนามหลวง คลองหลอด พนักงานบริการข้างถนน(street Sex worker) ที่ภาครัฐจัดให้เป็นกลุ่มเข้าถึงยาก การเข้าถึงเครื่องมือในการป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงถุงยางอนามัย อาสาสมัครในโครงการนี้ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ทั้งในด้านการป้องกัน การให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของพนักงานบริการข้างถ