รางวัลที่ได้รับ

  • ปี 2549 รางวัล คนดีคู่สังคม จากรายการ คนดีคู่สังคม ทางUBC
  • ปี 2550 รางวัล คนอาสา จากรายการ TVอาสา สถานีโทรทัศน์ ITV
  • ปี 2551 รางวัล คนดีคู่สังคม จากรายการ คนดีคู่สังคม ทาง ทรูวิชั่น
  • ปี 2553 ประกาศนียบัตร ร่วมประกวดนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ กรุงเทพมหานคร
  • ปี 2553 ประกาศเกียรติคุณ จาก มูลนิธิรวมใจเผยแพร่ธรรมะ
  • ปี 2555 ประกาศเกียรติคุณ รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
  • ปี 255ุ6 รางวัล บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก