การแบ่งปัน
การแบ่งปัน

อยากเห็นสังคมแบ่งปันเพื่อคนมาก ขึ้นทั้งคนแก่ถูกทิ้ง ผู้ป่วยถูกทิ้ง
คนยากไร้ถูกลืมมากมายข้างถนน เมื่อไรจะเกิดการแบ่งปัน มากกว่าการสร้างวั­ตถุ

Hopeless
Hopeless

ความหวังเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น

 

ไม่ยากที่จะลงมือทำ

เส้นทางแห่งการแบ่งปัน เส้นทางแห่งมิตรภาพ เส้นทางแห่งโอกาส

รอยยิ้ม
รอยยิ้ม

จงมอบรอยยิ้มของคุณให้กับใครบางคน

เพราะนั่นอาจเป็นแสงอาทิตย์อันอบอุ่น

ที่เขารอคอยมาตลอดทั้งวัน

สัมผัสเพื่อสร้างความหวัง
สัมผัสเพื่อสร้างความหวัง

สิ่งที่สวยงามที่สุดมิอาจสัมผัสได้โดยสัมผัสทางกาย ทว่าต้องรับรู้ผ่านหัวใจ

เพื่อน
เพื่อน

คุณกับเขาเราเท่ากัน เพราะเราเป็นเพื่อนกัน ไม่ได้แตกต่างกัน

WITH MONEY YOU CAN BUY A HOUSE BUT NOT A HOME
WITH MONEY YOU CAN BUY A CLOCK BUT NOT TIME
WITH MONEY YOU CAN BUY A BED BUT NOT SLEEP
WITH MONEY YOU CAN BUY A BOOK, BUT NOT KNOWLEDGE
WITH MONEY YOU CAN A DOCTOR, BUT NOT GOOD HEALTH
WITH MONEY YOU CAN BUY A POSITION BUT NOT RESPECT
WITH MONEY YOU CAN BUY BLOOD BUT NOT LIFE
WITH MONEY YOU CAN BUY SEX BUT NOT LOVE

การให้
การให้

“การให้” … คือการแบ่งปันสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่เราสามารถให้แก่ผู้อื่นได้ และเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับ
“การให้” นั้น หากได้มอบให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและบริสุทธิ์ใจ จะทำให้ผู้ที่มอบนั้นได้รับความสุขที่เป็นความทรงจำยาวนาน มิใช่ความสุขเพียงชั่วครู่

Welcome to the Issarachon Foundation

มูลนิธิอิสรชน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในประเทศไทย โดยเริ่มทำงานในรูปแบบของอาสาสมัครมาตั้งแต่ปี 2539 และเมื่อถึงปี 2548 ได้ก่อตั้งเป็น “สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน” หรือ VACA.  จวบจนปี2554 ได้พัฒนามาเป็น “มูลนิธิอิสรชน” มูลนิธิอิสรชนได้รับอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิอิสรชนในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 การทำงานอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาในนาม “อิสรชน” เพื่อสร้างความเท่ากันในสังคม

เน้นการทำงานกับตัวบุคคล มุ่งเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจและฟื้นฟูสภาพครอบครัว ชุมชน สังคม รอบข้างไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้กิจกรรมการพูดคุย การเยี่ยมบ้าน เยี่ยมครอบครัว ชุมชน ของ ผู้ที่อยู่ในที่สาธารณะ เพื่อค้นหาคำตอบที่แท้จริงเพื่อนำมาวางแผนปรับกระบวนการในการทำงาน ในรูปแบบของอาสาสมัครพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจเป็นสำคัญ

  • นโยบายด้านการสนับสนุนการทำงานภาคสังคม
  • นโยบายด้านการสนับสนุนการบริการด้านวิชาการ
  • นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร

12715282_1005371656197287_2982128994865818995_n

สถิติผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ปี 2558

 

10 เขต

10 ประเภท