การแบ่งปัน
การแบ่งปัน

อยากเห็นสังคมแบ่งปันเพื่อคนมาก ขึ้นทั้งคนแก่ถูกทิ้ง ผู้ป่วยถูกทิ้ง
คนยากไร้ถูกลืมมากมายข้างถนน เมื่อไรจะเกิดการแบ่งปัน มากกว่าการสร้างวั­ตถุ

Hopeless
Hopeless

ความหวังเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น

 

ไม่ยากที่จะลงมือทำ

เส้นทางแห่งการแบ่งปัน เส้นทางแห่งมิตรภาพ เส้นทางแห่งโอกาส

รอยยิ้ม
รอยยิ้ม

จงมอบรอยยิ้มของคุณให้กับใครบางคน

เพราะนั่นอาจเป็นแสงอาทิตย์อันอบอุ่น

ที่เขารอคอยมาตลอดทั้งวัน

สัมผัสเพื่อสร้างความหวัง
สัมผัสเพื่อสร้างความหวัง

สิ่งที่สวยงามที่สุดมิอาจสัมผัสได้โดยสัมผัสทางกาย ทว่าต้องรับรู้ผ่านหัวใจ

เพื่อน
เพื่อน

คุณกับเขาเราเท่ากัน เพราะเราเป็นเพื่อนกัน ไม่ได้แตกต่างกัน

WITH MONEY YOU CAN BUY A HOUSE BUT NOT A HOME
WITH MONEY YOU CAN BUY A CLOCK BUT NOT TIME
WITH MONEY YOU CAN BUY A BED BUT NOT SLEEP
WITH MONEY YOU CAN BUY A BOOK, BUT NOT KNOWLEDGE
WITH MONEY YOU CAN A DOCTOR, BUT NOT GOOD HEALTH
WITH MONEY YOU CAN BUY A POSITION BUT NOT RESPECT
WITH MONEY YOU CAN BUY BLOOD BUT NOT LIFE
WITH MONEY YOU CAN BUY SEX BUT NOT LOVE

การให้
การให้

“การให้” … คือการแบ่งปันสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่เราสามารถให้แก่ผู้อื่นได้ และเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับ
“การให้” นั้น หากได้มอบให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและบริสุทธิ์ใจ จะทำให้ผู้ที่มอบนั้นได้รับความสุขที่เป็นความทรงจำยาวนาน มิใช่ความสุขเพียงชั่วครู่

(ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား

RSS Feed

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

RSS Feed

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

RSS Feed

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.